banzukamtai

עם ההגעה לישראל, הסוכנות מעניקה לעובדים תנאי דיור נוחים. זהו חדר במלון או בית שכור. הכל תלוי אך ורק בבקשת הנערה עצמה, מכיוון שעלויות הנדל"ן נופלות אך ורק על כתפי העובדת. המחיר המשוער של השכרת הדירות היומית בישראל הוא כ 40-60 דולר ליום.מערכת אמינה של פרסי עובדים. עובדים משאירים מתנות מלקוחות באופן אישי. מטרת העדיפות של שירות הליווי שלנו ישראל שירותי ליווי – צור תעסוקה טובה עם הכנסה כבדת משקל, וגברים עשירים מעניקים שירותים באופן בלעדי ישירות את הרמה הטובה ביותר. רק גישה זו מאפשרת לפתח שותפות ארוכת טווח, אשר תהיה רווחית עבור שני הלקוחות שלנו.