Liderlik burada başlar.

Bir Şampiyon Gibi Oynayın

Yirminci yüzyılın hiyerarşileri çökerken, yeni “çevik” modeller için çağrı daha da yükseliyor. Bir şey açık: Sert sistemler esneklikten yoksundur, ancak sadece çeviklik bir cevap değildir. Çözüm, yalnızca gelecekteki liderlerin dikkatli bir şekilde hazırlanmasında ve kurumların ve çalışanlarının uyum ve değişebilirliginde yatar.

Bu program size ve organizasyonunuza ne beklediğinizi (yeniden) keşfetmenize, bu çılgın küresel ortama nasıl ayak uydurabileceğinizi, kendinizi nasıl motive edeceğinizi ve başkalarını yeni pazarlar ve fırsatlar keşfetmek için yaratıcı ve yenilikçi olmaya nasıl teşvik edeceğinize yardımcı olur.

 

 

 

Lider olarak kişisel ustalık ile ekibini dengede yönetme yeteneğini kazandırmak suretiyle: Var olanı sorgulama, yeni şeyleri denemeye ve güvenle yeni yollara gitme cesaretinin farkındalığını kazandırmak. Genel belirsizlikler karşısında karar verme ve hatalardan utanmak yerine öğrenme cesaretiyle konulara yaklaşma yeteneğini kazandırmak. Daha etkili iletişimciler ve liderler olmalarına yardımcı olmak

 

SÜRE: 1 Gün

HEDEF KİTLE: Etkin liderlik becerilerini geliştirerek, öz güveni yüksek, ortak değerlerle kararlılık içinde hareket eden ve zihin sınırlarının dışına çıkmanın önemini kavramak isteyen tüm çalışan, yönetici ve lider personel

EĞİTİM: Tecrübe ile öğrenme, kendini yansıtma, bilgi alışverişi ve iş birliği merkezindedir. Kapsamlı ve interaktif bilgi paylaşımı ağırlıklı bir programdır.