Liderlik burada başlar.

Dönüşümü Gerçekleştir Geleceği Şekillendir (EA-310)

Liderlerin başarısı, insanları ve kurumları dönüştürmek, geleceği şekillendirmek ve kalıcı etki yaratmaktır. Liderler, uzun vadeli amaçlarını gerçekleştirmek için insanların kendilerine sorgusuz sualsiz itaat etmelerini değil, her birinin gelişmesini ve olgunlaşmasını desteklemesi gerekir. Yaptıklarından daha fazlasını başarabileceklerine inanan kişiler yaratmak.

 

 

 

Lider ve liderlik değerlerini senkronize etmek. Liderler olarak değerlerini paylaşmak ve vizyonuyla bağlantı kurmak için takipçilere ilham vermek.

İnsanların yeni çözüm yolları denemeleri için onları cesaretlenmelerini ve sorumluluk almalarını sağlamak. Karşılıklı bir uyum ve güven ilişkisi içinde değişimi anlamalarına ve kendilerini değişen koşullara uyarlama yeteneklerini desteklemek. İnsanlar üzerinde kalıcı değişiklikler ve köklü dönüşümler sağlamak için liderlik anlayışının ötesinde ihtiyaç duyulan bir liderliğe hazırlamak ve geleceği şekillendirecek ekipler için ilham kaynağı olan liderler hazırlamaktır.

 

SÜRE: 1 Gün

HEDEF KİTLE:  Etkin bir liderlik ruhu oluşturarak; insanları değişime ikna edebilme ve dönüşümü gerçekleştirebilme gücüne sahip olarak onlara yol gösteren, harekete geçirebilen, birleştirici, motive edici, etkileyici yönlerinin fark etmelerinin sağlanmasını arzu eden tüm çalışan, yönetici ve lider personel

EĞİTİM : Kapsamlı ve interaktif bilgi paylaşımı ağırlıklı bir programdır.