Liderlik burada başlar.

Biz Olmak İçin

 

 • Hızla değişen rekabet ortamına uyum sağlamak ve bu değişime ayak uydurmak için şirket içi kaynakları harekete geçirerek, fırsatlardan yararlanıp, tehditlere karşı koyabilmeyi ve bu amaca uygun çalışmaların temelinde olan etkin “Takım Çalışması” anlayışını,
 • Ortak aklın yönetimi olan takım yönetimini kavramak 
 • Kişilerin, liderlik yeteneklerini geliştirme becerisi edinmelerinin yanı sıra; ekiplerini bir hedefe doğru motivasyonla harekete geçirme ve o hedefe ulaşmalarını sağlama sanatını öğrenmektir.

 

 

Detaylı bilgi almak için lütfen bizi arayın.

 

 • Takım çalışmasının önemi
 • Takım olmayı güçlendiren bileşenler
 • Birlikte, ortak hedefe doğru ilerlemek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olmak
 • iletişim becerilerini geliştirmek
 • Katılımcılık, güven ve işbirliğinin sağlanması
 • Dengelerin korunması
 • İç motivasyonun farkındalığını kazanmak
 • Farklılıkları yönetmek

 

SÜRE:  2 Gün

HEDEF KİTLE:

 • Bir takım oluşturmak için sadece elemanları belirlemek ve onlara görevler vermek yeterli değildir. Birlikte, ortak hedefe doğru ilerlemek için bazı tutum, bilgi ve becerilere sahip olunması gerekir.
 • Etkin bir takım anlayışı içinde, farkındalığa dayalı bir yaklaşım, tutum, düşünce ve eylemler oluşturmalarına destek olunması istenilen,  “Ben”den önce “Biz”e önem vermek ve bazı alışkanlıklar geliştirmek isteyen tüm çalışan, yönetici ve lider personel

EĞİTİM : Kapsamlı ve interaktif bilgi paylaşımı, durum çalışması, bireysel ve grup çalışması ağırlıklı bir programdır.