Liderlik burada başlar.

Doğru Öyküyü Seçmek (EA-304)

 

Hem kendisinin hem de ekibinin, bütünsel başarı ve insanların ufuklarını genişletmek için farklı olma cesaretini göstererek doğru öykünün içinde olmasını sağlamaktır.

Kişilerin liderlik kapasitelerini geliştirmelerini, sadece liderlik niteliklerini ve bugüne yön vermekten öte kendi iç kaynaklarını ortaya çıkararak önce kendi yaşamlarının, sonra da yönettiği ve yön verdiği ekiplere liderlik yapacak gelecek öyküsüne sahip olmalarını sağlamaktır.

 

Detaylı bilgi almak için lütfen bizi arayın.

 

  • Kendileri için çekici ve önemli olan bir gelecek hikayesi belirlemeleri,
  • Kendilerini hedefledikleri hikayeye taşımak için gerekli kaynak, beceri ve davranışları geliştirmeleri,
  • Önlerine çıkan engelleri yalın yönetim ilkesi içinde etkin bir şekilde aşabilmeleri,
  • Başarısızlığa neden olan faktörleri bilmek ve güçlü bir hikayeye sahip olmak
  • Ekibine esin vermek ve zorlayıcı kapanlardan kurtulmasını sağlamak
  • Bilinçsiz önyargıları yenme gücüne sahip olmak

 

SÜRE: 2 Gün

HEDEF KİTLE:  Etkin liderlik becerilerini geliştirerek,  geleceğe odaklanmak isteyen, farkındalığa dayalı yeni yaklaşım, tutum, düşünce ve eylemler oluşturmalarına destek olunması istenilen tüm çalışan, yönetici ve lider personel

EĞİTİM : Kapsamlı ve interaktif bilgi paylaşımı, durum çalışması, bireysel ve grup çalışması ağırlıklı bir programdır.