Liderlik burada başlar.

Kendi Orkestranızı Kurun (EA-305)

 

Uzun vadeli bir başarı elde edebilmek için her lider ve şirket;  yeni ve gitgide daha karmaşık süreçlere, etkili liderlik rolleri ile müdahale edebilmeli ve ilgili zorluklarla başa çıkabilmek için en umut verici yöneticilerini donatmalıdır. Bu programda, baskı altında liderlik etmeyi, şampiyonu değiştirmeyi, takım kurmayı ve organizasyonun her alanında kendi liderlik yeteneklerinizi geliştirmeyi öğrenmektir.

 

Detaylı bilgi almak için lütfen bizi arayın.

 

  • Yeni ve gittikçe daha karmaşık hale gelen liderlik rollerine geçilmesiyle ilgili zorluklarla başa çıkmak.
  • Liderlik konusundaki kendi yaklaşımınızı daha iyi anlamak ve potansiyelinizi optimize etmek ve sürdürmek için yeni fikirler edinmek.
  • Organizasyonunuz genelinde liderlik etmek ve ilham vermek için yeni perspektifler ve pozitif yaklaşımlar edinmek.
  • Liderliğinizi, etkisizleştiren faktörlerden kurtulmak.

 

SÜRE:  2 Gün

HEDEF KİTLE:  Kendi geçmişlerinin  getirdiği alışkanlık, inanç, tutum ve şartlanmaların nasıl kendi eylem ve sonuçlarına etki ettiğini doğrudan fark ettiğini öğrenmek isteyen ve etkin liderlik becerilerini geliştirerek,  farkındalığa dayalı yeni yaklaşım, tutum, düşünce ve eylemler oluşturmalarına destek olunması istenilen tüm çalışan, yönetici ve lider personel

EĞİTİM :  Kapsamlı ve interaktif bilgi paylaşımı, durum çalışması, bireysel ve grup çalışması ağırlıklı bir programdır.