Liderlik burada başlar.

Yarının Liderliği (EA-306)

 

Geleceğin liderleri olarak kritik yetkinliklere sahip olmak, bakış açısını geliştirerek, katılımcı ve teşvik edici yaklaşımlar ve sorumluluk duygusuyla hareket etmek,

Kişinin kendini tanımasını, yaratıcı yaklaşımlar sergilemesini ve güçlü yaklaşımlarla, çatışmaları önleme ve güçlü ilişkiler içinde etkinlik göstermesini  ve bakış açısını geliştirmesini sağlamak.

 

 

Detaylı bilgi almak için lütfen bizi arayın.

 

Gelecekteki performanslarına direkt olarak etki edecek yetkinlikleri kazandırmak

Kendilerinden beklenen temel becerileri güçlü bir biçimde sergileyebilmeleri için verimsizlikle başa çıkmak

Ekip düşüncesini hakim kılma becerisini kazanmak

Liderlik süreçleri ile bireyin kendi becerilerinin gelişimi arasında köprü kurmasını hedefliyoruz.

 

SÜRE:  2 Gün

HEDEF KİTLE:    Etkin bir liderlik ruhu oluşturarak; yol gösteren, harekete geçirebilen, birleştirici, motive edici, etkileyici yönlerinin fark etmelerinin sağlanmasını arzu eden tüm çalışan, yönetici ve lider personel

EĞİTİM :  Kapsamlı ve interaktif bilgi paylaşımı, durum çalışması, bireysel ve grup çalışması ağırlıklı bir programdır.