Liderlik burada başlar.

.

Liderlere, hedefe ulaşmak ve etkili takımlar yaratmak için gerekli becerilerin kazandırılmasını amaçlamaktadır. İş hayatında kişisel ve kurumsal hedeflere ulaşmak için gerekli liderlik becerilerinin kazanılmasını ve liderliğin özünün kavranmasını sağlamaya yöneliktir.

Liderlerin, etki alanlarında daha iyi sonuçlar almalarını sağlayacak yönetsel bakış açısını kazandırmak. İş ve insan yönetiminde karşılaşabilecekleri sorunlara karşı kullanabilecekleri pratik ve etkili uygulama araçlarını kendileri ile paylaşmaktır.

Günümüzde her başarılı organizasyonun ihtiyaç duyduğu; rekabet avantajı sağlayacak, liderlik kültürünü yaratarak sürdürülebilir başarıyı ulaştıracak, değişimleri yönetecek ve ekiplerinin hedeflerine ulaşmalarını sağlayacak etkin liderlik dinamiklerini kazandırmaktır. Ayrıca liderlik niteliklerini geliştirme yolculuğuna birlikte çıkarak özgün liderlik yönlerini keşfetmesini sağlamaktır.

 • Liderliği yöneticilikten ayıran algıya sahip olmak
 • SMART hedefler belirlemeyi öğrenmek
 • Liderliğin dinamiklerini ve özgün liderliğini keşfetmek
 • İçsel engellemelerle tanışmak
 • Başarıya giden yolda iz sürmek

Değişen koşullar ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapısal değişiklik gereksinimlerini ortaya çıkarıp, yönetim becerilerini en üst düzeye taşıyıp, vizyon geliştirebilme olarak tarif edilen liderlik bilgi ve becerisinin kazandırıldığı, ekibinizle birlikte dalgalar yaratabileceğiniz bir eğitim programıdır.

 • Liderlik felsefesini öğrenmek
 • Başarılar yaratmak için dalgalar oluşturmak
 • Zihinlerimizi zorlamak ve dışına çıkmak
 • İnsanların nasıl liderler istediğini öğrenmek
 • Kendi gelişimimizi geliştirmek
 • Ortak değerleri belirlemek ve kararlılıkla hareket etmek

Hem kendisinin hem de ekibinin, bütünsel başarılarını ve ufuklarını genişletmek için farklı olma cesaretini göstererek doğru hikayenin içinde olmasını sağlamaktır.

Kişilerin liderlik kapasitelerini geliştirmelerini, sadece liderlik niteliklerini ve bugüne yön vermekten öte kendi iç kaynaklarını ortaya çıkararak önce kendi yaşamlarının, sonra da yönettiği ve yön verdiği ekiplere liderlik yapacak gelecek hikayesine sahip olmalarını sağlamaktır.

 • Kendileri için çekici ve önemli olan bir gelecek hikayesi belirlemek
 • Kendilerini hedefledikleri hikayeye taşımak için gerekli kaynak, beceri ve davranışları geliştirme alışkanlığını kazandırmak,
 • Önlerine çıkan engelleri yalın yönetim ilkesi içinde etkin bir şekilde aşabilmeleri,
 • Başarısızlığa neden olan faktörleri bilmek ve güçlü bir hikayeye sahip olmak
 • Ekibine esin vermek ve zorlayıcı kapanlardan kurtulmasını sağlamak
 • Bilinçsiz önyargıları yenme gücüne sahip olmak

Uzun vadeli bir başarı elde edebilmek için şirketler, yeni ve gitgide daha karmaşık liderlik rollerine müdahale edilmesiyle ilgili zorlu zorluklarla başa çıkabilmek için en umut verici yöneticilerini donatmalıdır. Bu programda, baskı altında liderlik etmeyi, şampiyonayı değiştirmeyi, takım kurmayı ve organizasyonun her alanında yeteneklerin geliştirilmesi;

 • Doğru liderlik özelliklerini anlamak, tanımak ve beslemek
 • Hem örgütsel politikayı yönetmek hem de mesleki ve kişisel hedeflere ulaşmak için ilişkiler kurmak
 • Çatışma içeren durumlarla etkin bir şekilde liderlik etmek 
 • İlkelerinizden ödün vermeden kişisel liderlik stilinizi kuruluşun talepleri ile dengede tutmak
 • Bir lideri etkili kılacak ilk adım
 • Sadece önden gitme; “Rehber ol”
 • Liderler dağın üst kısmından daha fazlasını tanımlamalı
 • İşyeri Çatışmalarını Önleme ve Sorumlulukla Mücadele Etme
 • Etkili liderlik için yedi soru

Kişilere farklı bir deneyim ve bakış açısı sunmayı, geleceğe odaklanmayı arttırmayı, yaratıcı olmayı, duygusal zekanın güçlenmesini ve net olmayı geliştirmeyi,
Birlikte çalıştığınız insanları anlamak ve onlara güvenerek böylece güçlerinden, fikirlerinden, çalışma yöntem ve değerlerini üst düzeye çıkarmak;

 • Kişisel bir liderlik markası geliştirmek
 • Liderliğin en büyük tehlikesi: Kazanmak.
 • İş birliği sanatını öğrenmek,
 • Kişisel değer yaratmak,
 • Kişiler üzerinde farkındalık yaratmak
 • Sınırların ötesine geçmek için temel oluşturmak
 • Ekibin bağlılığını ve katılımını artırmak,
 • Kişisel ve mesleki büyüme için önemli bir temel oluşturmak

 

Her şey kişinin kendini tanıması ve kendine liderlik etmesiyle başlar. Her şeyi bilmeye, sorgulamaya çalışırız ama unutulan, gözden kaçan bir şey yok mu? Kendimiz. Başarı süreklilik gerektiren bir yolculuktur ve kendimizle yakından ilgilidir. Bu yolculukta bütünsel bir bakış açısı ile algılama, düşünme ve davranış gösterme alışkanlığı kazanarak yaşadığımız duyguların farkında olmak,

“Ben kimim?” sorusuna, güçlü ve güçlendirilmesi gereken yönlerimizi tanımlayarak yanıt vermek, bizi engelleyen hususların farkına varmak, kendimizi daha iyi tanıyabilmek ve bu yolculukta birlikte mesafe almayı hedeflenmektedir.

Kendine değer vermek ve bakış açılarını keşfetmek, kendimiz ile iletişime geçerek pozitif ve kalıcı etki oluşturabilmek amaçlanmaktadır.

 • Kendilerinden beklenen temel becerileri güçlü bir biçimde sergileyebilmek için yetkinliklerini geliştirmek,
 • “Ben”in farkında olarak “Biz” duygusunu taşımak
 • Liderlik süreçleri ile bireyin kendi becerilerinin gelişimi arasında köprü kurmasını hedefliyoruz.

Liderler neden başarısızlık yaşar? Her organizasyon genellikle yaratıcılığı, problem çözmeyi ve inisiyatifi teşvik eder. Çoğu insan ise farklı bir yaklaşımı benimsemek ve tekrar denemek yerine, sadece bir kelimenin ardına gizleniyor: “Denedim!..” Bu, yaratıcılığı engelleyen ve gerçekten başarılı insanları birbirinden ayıran bir tür zihniyettir. Başarısızlığı nasıl düşündüğünüzü yeniden tanımlayarak; bazı becerilerimizi geliştirmek, başarısızlıktan korkmayan, hatalarıyla yüzleşen ve güçlü başarma kararlılığına sahip düşünceyi paylaşmak. 

Başarısızlık korkusu, risk almamızı ve hayattaki şeyleri denememizi engelleyen zihinsel bir virüstür. Size korkunç bir hikaye anlatır: “Yeterince iyi olmadığını ve her şeyin çok kötü olacağını” fısıldar. Hedeflerinize ve hayallerinize yönlenmenizi engeller, performansı düşürür. İşlerinizi erteleme, harekete geçmekten kaçınma veya bilinçsizce kendi eylemlerinizi sabote etmenizi sağlayan uçurumlar yaratır.

Başarı çizgisi ile aramızdaki bu uçurumu geçmek için denemekten vazgeçmeyen, öğrenmekten korkmayan ve her seferinde tekrar deneyerek sıradanlıktan uzaklaşmak.

Liderler, uzun vadeli amaçlarını gerçekleştirmek için insanların kendilerine sorgusuz sualsiz itaat etmelerini değil, her birinin gelişmesini ve olgunlaşmasını desteklemesi gerekir. Lider ve liderlik değerlerini senkronize etmek. Liderler olarak değerlerini paylaşmak ve vizyonuyla bağlantı kurmak için takipçilere ilham vermek.

İnsanların yeni çözüm yolları denemeleri için onları cesaretlenmelerini ve sorumluluk almalarını sağlamak. Karşılıklı bir uyum ve güven ilişkisi içinde değişimi anlamalarına ve kendilerini değişen koşullara uyarlama yeteneklerini desteklemek. İnsanlar üzerinde kalıcı değişiklikler ve köklü dönüşümler sağlamak için liderlik anlayışının ötesinde ihtiyaç duyulan bir liderliğe hazırlamak ve geleceği şekillendirecek ekipler için ilham kaynağı olan liderler hazırlamaktır.