Liderlik burada başlar.

Problem Çözme ve Karar Alma Teknikleri

Bugün güzel bir fikir bulacaksak düşüncelerimizin sınırlarını değiştirmeli, farklı bakış açılarını değerlendirmeli ve kısıtların dışına çıkmamız gerekir. Problem çözme teknikleri ile bu düşünceleri zorlamalıyız.

  Organizasyonel hayatın karmaşıklık seviyesinin artmasına paralel olarak inovatif yaklaşımlar gerektiren konu ve sorunlar da artmaktadır. Dolayısıyla da problemler, liderlerin, yöneticilerin ve çalışanların işinin sürekli bir parçasıdır. Yöneticilerin sahip olması gereken beceriler içerisinde en kritik öneme sahip olan konulardan biri de problem çözme ve karar verme becerisine sahip olmasıdır.

Bu nedenle yöneticinin problem çözme ve karar verme aşamasında yeteneğini geliştirmesi, problem çözmek için doğru adımları atabilmesi, kişileri yönlendirmesi ve karar verme sorumluluğunun farkında olabilmesi gerekmektedir. Özellikle sürekli değişkenlik gösteren günümüzde “Karar verme ve problem çözme” sürecini sistematik bir yaklaşımla ele alınması, karar verme süreçlerini hızlandırmak ve sürecin farklı adımlarında kullanılabilecek etkin yöntemlerin başarıyla uygulanabilmesi için gerekli tutum, bilgi ve becerilere sahip olması kaçınılmazdır.

Bu programın amacı katılımcıları problem çözme ve karar alma adımları ile ilgili bilgilendirmek, problemler karşısında sistematik bir yaklaşım uygulamalarını sağlayarak etkinliklerini artırmak ve yaratıcı çözümler oluşturma becerilerini geliştirmektir.

 

Detaylı bilgi almak için lütfen bizi arayın.

 

Bu eğitim ile;

  • Problem / fırsatları tanımlayabilecek,
  • Problemleri ortaya çıkmadan önleyebilmek
  • Çözüm odaklı bakış açısını sahiplenen
  • Problemin kök nedenlerini bulabilecek
  • Problemi sistematik bir yaklaşımla çözme becerilerini geliştirecek
  • Doğru yer ve zamanda kullanma becerisi sergileyebilecek
  • Yönetimsel kararları daha doğru verebilecek
  • Karar alma süreçlerini hızlandırabilmek
  • Kendisi için ulaşılabilir hedefler koyabilme ve bu doğrultuda uygun kararlar verebilme yeteneğini elde etmesi hedeflenmiştir.

 

SÜRE : 2 Gün

HEDEF KİTLE: Problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirmek isteyen tüm çalışan, yönetici ve lider personel

EĞİTİM : Kapsamlı ve interaktif bilgi paylaşımı, durum çalışması, bireysel ve grup çalışması ağırlıklı bir programdır.