Liderlik burada başlar.

.

Tüm satışçıların olmazsa olmazı iç motivasyonudur. Hayatı istediğimiz gibi şekillendirmek ise cesaret ister. İşte o cesarete ihtiyacımız olduğunda, danışmanı yanımızda bulmak ve kazanmak adına farkındalığı arttıracak yetkinliklere sahip olmak

 • Başarısızlığın fırsatlar üzerine önlem almama olduğunu ve ancak “peşinden giderek” başarılı olabileceklerini farkındalığını sağlamak;
 • En başarılı olanların bile satış becerilerini sürekli olarak geliştirmeleri ve peşinde oldukları fırsatların hacmini artırmaları gerektiğini öğrenirler.
 • Başarısız olamazsınız, ancak sonuç üretebilirsiniz düşüncesiyle kararlılık duygusunu içselleştirmek
 • Başarıya sürükleyecek alışkanlıkların izini sürmek
 • Ekibinizin veya bireysel kariyer hedeflerinizin geçmişini, bugününü ve geleceğini değerlendirmek
 • SWOT analizinin faydaları, kendimizin veya ekibin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek
 • Bir SWOT analizi yapmanın amacı, markanızı geliştirmek için eyleme geçirilebilir adımlara öncülük etmeye yardımcı olacak bilgileri derlemektir.

 

 • Kendinizi sınırlamak yerine, başarınıza ivme kazandıracak işler yaparak kendinizi güçlendirmek
 • Her başarısızlık ve hayal kırıklığından geri dönmeyi öğrenmek
 • Sınırlayıcı ve kendini çerçeveleyen bir inanca sahip olmama duygusunu güçlendirmek
 • Motivasyon sistemlerimizi değişimle uyumlu hale getirme esnekliğine sahip olmak
 • En iyi satış görevlileri nasıl motive kalıyor?
 • Satış sürecini en üst düzeye çıkarmak için bir yapı sunmak
 • İlişki tutarlılığı sağlayarak müşteri deneyimini geliştirmek
 • Müşteri ziyaretlerinde, kopukluğa neden olan iletişim eksikliğini güçlendirmek
 • Gerek ekip içinde gerekse iş ortakları ile daha güçlü ilişkiler kurulmasının farkındalığını sağlamak
 • Hepimiz daha iyi profesyonel ve kişisel ilişkiler istiyoruz. Soru sorma becerilerinizi geliştirmek, daha güçlü ve daha iyi ilişkiler kurmanın güçlü bir yoludur. Bu nedenle başarılı insanlar daha iyi sorular sorarlar.
 • Soru sormak, çoğumuzun çok az dikkat ettiğimiz kritik bir iletişim becerisidir. Hem profesyonel hem de kişisel olarak daha güçlü ilişkiler kurmanın temel taşıdır. İşleri daha iyi olmaktan çok daha kötü hale getiren yanlış yargılarda bulunmadan ve bunlara göre hareket etmeden önce başkalarını anlamayı öğrenmek.
 • Daha iyi sorular sormak ve bu yeteneğimizi geliştirerek;
 • Açık, net ve daha güvenilir ilişkiler
 • Başkaları ve bakış açıları hakkında daha derin bir anlayış
 • Yargılamayı bırakıp dinlemeye başlama yeteneğimizi geliştirmek
 • Varsayımdan ziyade bilgiye dayalı kararlarla yürümek
 • Azaltılmış gerginlik ve çatışma seviyelerini kazandırmak.
 • Kendinizi, Rakiplerinizden farklılaştırın kişisel özellikleriniz nedir?
 • Karmaşık bir dünya öne çıkıyor.
 • Motivasyon boşluğu
 • Güçlü Bir Satış Kişiliği Geliştirmek
 • Satış ekiplerinin ve satış yöneticilerinin yaygın satış zamanı kayıplarını belirlemek ve kaybı en aza indirmek
 • Başarılı kişiler, sorunları çözmek için yaratıcı düşünceyi nasıl kullandıklarını
 • Satışta sorun olmak yerine daha başarılı olmak ve daha büyük hedefleri yakalamak için çaba göstermek
 • SMART hedefler nedir ve nasıl uygulandığı konusunda tüm aşamaları ile ilgili bilgi sahibi olacaktır.
 • Şirket hedefleriyle, ekip ve satışçı hedeflerinin örtüşmesini, böylece tüm çalışanların ortak bir başarı tanımına sahip olmalarını sağlamak,
 • “Nerede olmayı istiyoruz?” sorusuna farkındalık yaratmaktır.
 • Pozitif düşüncenin gücü hayatınızı değiştirebilir.
 • Olumlu Düşünceleri Sürdürme Becerisi kazanmak
 • En iyi olmak için motive olmak
 • Kendini tanıma yolculuğunda ilerledikçe, kendine özgü ve ekibi ile uyumlu metotlar geliştirip daha başarılı olmak.
 • Satışçıların varlık nedenlerini sorgulamasını sağlayarak; “Neyi”, “Nasıl” ve “Neden” yaptığını keşfetmesini sağlamak.
 • Empati ve Ego kavramlarındaki dengeyi değerlendirebilmek
 • Müşteri ilişkilerini daha kuvvetli hale getirmek.
 • İyi bir satışçı olarak sunum hatalarını yapma hatasında düşmemek
 • Günümüzün hızla değişen VUCA dünyasında insanları yönlendirmek ve temel davranış ilkelerini öğrenmek.
 • Satış yöntemleri hızla değişirken eğrinin önünde kalmak
 • Beden dili eğitimi ile katılımcılar, hayatın her alanında, ikna edici, özgüvenli, enerjik bir iletişim imajı sergileme ve diğerlerinin beden dilinden anlamlı sonuçlar çıkarabilme becerisi kazandırmak
 • İmajımızda yapacağımız doğru, sade ve etkili değişimlerle kendimizle ilgili olan algıyı yönlendirmektir.
 • Satışçıların, problem çözme tekniklerinden ve sürecinden önce problemi belirleme süreci hakkında kendi farkındalıklarını artırmalarını sağlamak
 • İş sorunlarının yenilikçi ve yaratıcı bir şekilde teşhis edilmesini ve çözülmelerine yardımcı olan bir dizi araç sağlamayı amaçlamaktadır.
 • Satışçıların, müşterilerle daha güçlü ilişkiler geliştirmesine yardımcı olmak.
 • Müşterilerle, bağlantı kurmadaki başarısızlığın ardındaki “neden” i araştırarak nedenlerini anlamak
 • Sürekli bir gelişim planı oluşturarak ikna ve etkileme yeteneklerini güçlendirmek ve verimli müşteri ilişkileri kurmak
 • Satışçıların, daha doğal bir şekilde etik satış ilişkileri kurmaya yönlendirmek ve satış performansında ölçülebilir gelişmeler görmek

Diyaloğu geliştirmek için satış yaparken hikayeleri kullanma fırsatlarını belirleyin, müşterileri yeni şekillerde düşünmeye teşvik edin ve harekete geçmeleri için onları motive etmek

 • Hikâye anlatma becerileri geliştirmek,
 • Satış uzmanlarının daha fazla fırsatı belirlemeye ve kapatmaya yol açan bir ivme oluşturmasına yardımcı olur.
 • İlgi çekici ve hareketli bir şekilde müşteri odaklı bir hikaye sunmak

Güncelleme aşamasında.

Tüm profesyonellerin, mobbing durumunda hak ve sorumluluklarını bilmeleri ve buna uygun davranabilmeleri için tasarlanmıştır.

Bir satışçının veya satış liderlerinin bağlantılı, anlayışlı, ilgi çekici bir diyalog yaratma yeteneğinin, güven oluşturmanın ve uzun vadeli ilişkiler kurmanın anahtarı olduğuna olan inancını güçlendirmek amaçlanmıştır.

 • Kendinizle ve bir sonraki satış mükemmelliğinizle bağlantı ve müşterilerinizle anlamlı ve değerli bir şekilde bağlantı sağlamak
 • Bu bağlantılar sayesinde beceriyi iş değerine, daha iyi müşteri görüşmelerini rekabet avantajına ve hayatta kalan bir satış ekibini gelişen bir satış ekibine dönüştürmek