Liderlik burada başlar.

.

Karmaşa ve belirsizliğin hakim olduğu günümüz iş dünyasında bir lider ve yönetici olarak güçlü yanlarınızı ve ek gelişime ihtiyaç duyduğunuz alanların bilincini sağlamak. Kendinizi ve başkalarını yönetme ve yönetme yeteneğinizi geliştirmede kritik bir adım olan profesyonel bir gelişim planı oluşturmaktır.

Yönetim sanatı, değerli ve genellikle az gelişmiş ve sürekli geliştirilmesi gereken bir beceridir. Her yönetici veya işlevsel oyuncular takım veya proje yöneticiliğine terfi ettiklerinde, başarılı olmak için hemen yeni beceriler edinmeli ve bunun sürekliliğini sağlamalıdır. Bu modüler program, öz farkındalık ve pratik yönetim becerileri geliştirme sürecidir. Şu anda sahip olduğunuz becerilerinizi değerlendirmek için sizi temellere götüreceğiz.

İnsanları etkileme kapasitesine sahip olmaksızın, bir realiteyi veya hayal ettiğiniz şeyleri gerçekleştirme beceriniz zordur. Çünkü sonuçta kimse ne yaşamda ne de iş hayatında tek başına başarılı olamaz. Kişilerin kalplerini, akıllarını ve enerjisini yakalama yeteneği olmadan, işteki ve hayattaki gerçekten önemli şeyler elde etmek zordur.

Bu modülde bu yeteneklerin farkındalığını sağlayarak, kişileri ve organizasyonları güçlendirmek ve gelişmeye devam etmek için destekleyici liderlerden oluşan bir ağ oluşturmanın önemi hedeflenmiştir.

Ayrıca kişilerin, yarattığı etki kalıplarının kurumsal karar vermeyi nasıl etkileyebileceğini kavramalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

 • “Takımın başarısı bireysel katkıların toplamına” dayanır” sloganını davranışlarımızla güçlendirmek ve hayata geçirmek için farkındalığı sağlamak için yönetsel beceriler sağlamak,
 • Potansiyeli, yüksek performansa çevirmek için kişisel farkındalığı artırmak,
 • Kişisel etkinliği yüksek kişilerle çalışmak,
 • Pasif davranan personel yerine statükoyu sorgulayan ve değişime istekli ve inisiyatif alan personel ile çalışmak,
 • Kişinin kendini engelleyen, başarı ve mutluluğunun önünde engel teşkil eden yönlerini keşfetmesini sağlamak için tasarlanmıştır.

 

Eğitiminiz, kariyeriniz için temel ve geleceğe yönelik bir karardır.

Yaşamadaki tüm başarılar, asla düşmemeye değil her düştüğümüz zaman tekrar tekrar yükselmeye dayanır. Vincent Van Gogh’un demiş olduğu gibi “Bir şey denemek için cesaretimiz olmasaydı hayat ne olurdu?” Bu sorunun cevabını ararken hatalardan korkmayan, başarısızlığı öğrenen ve başarıya odaklanan kişiler olmaya yönlenmektir.

Başarısızlık korkusuyla yüzleşmemiz gerektiğini fark eden, risk alan ve başarısızlık karşısında ne yapmayacağımızı, ne öğreneceğimizi ve ne yapmamız gerektiğini keşfetmek.

Bu program size ve organizasyonunuza ne beklediğinizi (yeniden) keşfetmenize, bu çılgın küresel ortama nasıl ayak uydurabileceğinizi, kendinizi nasıl motive edeceğinizi ve başkalarını yeni pazarlar ve fırsatlar keşfetmek için yaratıcı ve yenilikçi olmaya nasıl teşvik edeceğinize yardımcı olur. Hayatınıza ve işyerinize daha fazla tutku getiriyorsunuz.

 • Yeni düşünce ve bakış açısı değişimi arzusu,
 • Var olanı sorgulama, yeni şeyleri denemeye ve güvenle yeni yollara gitme cesaretinin farkındalığı,
 • Genel belirsizliğe karar verme cesareti ve hatalardan açıkça öğrenme cesareti
 • Liderliği, mevcut değerler ile dengede yönetme yeteneği
 • Daha etkili iletişimciler ve liderler olmalarına yardımcı olmak

Bir lider olarak: Sürekli değişen bu dünyada çalışanlarınızı ve kuruluşunuzu nasıl yönetebilir ve yönlendirebilirsiniz? Geleneksel Liderlik modelleri gerçekten işe yarayabilir mi? Geleneksel liderlik ilkeleri başa çıkamayacak kadar modası geçmiş olabileceğinden, yeni bir liderlik yaklaşımı biçimi gerektirir. Bu eğitim ile

 • Günümüzün hızla değişen, belirsiz ve karmaşık dünyasında insanlara liderlik etmede temel davranış ilkelerini
 • Çalışanlarınıza, ekiplerinize ve kuruluşunuza liderlik edecek temel ilke ve yaklaşımları
 • Lider ve Yönetici olarak rolümüzü anlamak
 • Liderlerin ayırt edici özelliklerini tanımak

VUCA, özellikle organizasyonlarında veya işlerinde yıkıcı veya dönüşümsel değişim olmak üzere yeniliğe ihtiyaç duyanlar arasında büyüyen bir trend. “Kötü zorluklara” çözümler üretmek için yaratıcı bir problem çözme yaklaşımı olan tasarım odaklı düşünme alanı, bir VUCA dünyasına uyum sağlamayı ve bu dünyada liderlik etmeyi öğrenmek. Bu eğitim ile;

 • Organizasyon iç kültürünü, vizyon ve stratejinizle uyumlu hale getirecek personel gelişimi
 • Etkili liderler, en iyi yetenekler için bir çekim merkezidir ve bu nedenle kuruluşun başarı sürecini hızlandırmak için kişilerin ihtiyaç duyduğu performans kültürünü geliştirmek
 • Fırsatları, zorlukları ve uyum sağlamanın yollarını arayarak organizasyonu gelecekte başarıya hazırlayan anlayışı yerleştirmek
 • Değişken ve belirsiz dünyada ihtiyaç duyacağınız gelecekteki liderlik becerilerini geliştirmek
 • Gelecek için hazırlanmaya bugün başlamak