Liderlik burada başlar.

Sen Yönlendirdiğin Kurumsun (LGM-4007)

 

Bir lider olarak: Sürekli değişen bu dünyada çalışanlarınızı ve kuruluşunuzu nasıl yönetebilir ve yönlendirebilirsiniz? Geleneksel Liderlik modelleri gerçekten işe yarayabilir mi? Geleneksel liderlik ilkeleri başa çıkamayacak kadar modası geçmiş olabileceğinden, yeni bir liderlik yaklaşımı biçimi gerektirir. Bu eğitim ile

  • Günümüzün hızla değişen, belirsiz ve karmaşık dünyasında insanlara liderlik etmede temel davranış ilkelerini
  • Çalışanlarınıza, ekiplerinize ve kuruluşunuza liderlik edecek temel ilke ve yaklaşımları
  • Lider ve Yönetici olarak rolümüzü anlamak
  • Liderlerin ayırt edici özelliklerini tanımak

 

 

Detaylı bilgi almak için lütfen bizi arayın.

 

  • Günümüzün değişen dünyasında liderlik becerinizin öz farkındalığını artırmak
  • Bireyleri tam potansiyellerine yönlendirmek, motive etmek ve ilham vermek
  • Daha motive, kendinden emin ve yetkin geleceğin liderlerini kazanmak
  • Organizasyon içinde liderlik, bağlılık ve yetkilendirmeyi geliştirmek

 

SÜRE: 1 – 2 Gün

HEDEF KİTLE:  Kendi geçmişlerinin  getirdiği alışkanlık, inanç, tutum ve şartlanmaların nasıl kendi eylem ve sonuçlarına etki ettiğini doğrudan fark ettiğini öğrenmek isteyen ve etkin liderlik becerilerini geliştirerek,  farkındalığa dayalı yeni yaklaşım, tutum, düşünce ve eylemler oluşturmalarına destek olunması istenilen tüm çalışan, yönetici ve lider personel

EĞİTİM :  Kapsamlı ve interaktif bilgi paylaşımı, bireysel ve grup çalışması ağırlıklı bir programdır.