Sen Yönlendirdiğin Kurumsun

 

AMAÇ:

 

 

HEDEF:

 

 

 

 

İÇERİK:

 

Detaylı bilgi almak için lütfen bizi arayın.

 

SÜRE: 1 Gün

HEDEF KİTLE:  Kendi geçmişlerinin  getirdiği alışkanlık, inanç, tutum ve şartlanmaların nasıl kendi eylem ve sonuçlarına etki ettiğini doğrudan fark ettiğini öğrenmek isteyen ve etkin liderlik becerilerini geliştirerek,  farkındalığa dayalı yeni yaklaşım, tutum, düşünce ve eylemler oluşturmalarına destek olunması istenilen tüm çalışan, yönetici ve lider personel

EĞİTİM :  Kapsamlı ve interaktif bilgi paylaşımı, bireysel ve grup çalışması ağırlıklı bir programdır.