Liderlik burada başlar.

Arena’ya Hoş geldiniz

 

Verimli toplantılar gerçekleştirmek için gerekli bilgi, donanım ve farkındalık düzeyini oluşturmak,toplantı yönetimi konusunda ortak bir dil geliştirmek, toplantıların etkinliğini olumsuz yönde etkileyen faktörler ile baş ederek, verimliliği artıracak bilgileri kavramak 

 

Detaylı bilgi almak için lütfen bizi arayın.

 

  • Toplantıların önemi ve ana felsefesini kavramak
  • Toplantı yapma gerekliliğini doğru değerlendirebilecek
  • Karşıt fikirleri etkilemek ve katılımcı tipleri
  • Düşünce üretiminde verimliliği sağlamak
  • Toplantı sırasında aktif katılım sağlama, anlaşmazlıkları yönetmek
  • Toplantılarda etki yaratmak ve etkili sonuçlara ulaşmak
  • Toplantılardan kaynaklanan zaman kayıplarını ve verimsizliği önlemek
  • Toplantıya hazırlık, yönetme ve sonuçlandırma  planlama ve organizasyon ,

 

SÜRE:  2 Gün

HEDEF KİTLE:   Verimli toplantıların gerçekleştirilmesine yönelik sorumluluk, fikir üretme ve davranış biçimlerinin geliştirilmesi yönünde istekli çalışan, yönetici ve lider kişiler

EĞİTİM:   Kapsamlı ve interaktif bilgi paylaşımı, durum çalışması, bireysel ve grup çalışması ağırlıklı bir programdır.