Liderlik burada başlar.

Kişisel Etkinlik

 

Kişinin kendi ve organizasyon yapısının gelişmesi için önemli olan;

  • Çalışanların verimli ve etkin çalışmanın yollarını öğrenerek şirketlerin iş sonuçlarına katkıda bulunmalarını, bunu gerçekleştirebilmek için yeni ve doğru alışkanlıklar edinebilmelerini sağlamak.
  • Takım ruhuna inanan, zaman ve kaynaklarını yerinde kullanmak,
  • Sürekli eleştiren değil iyileştirici yaklaşım sergilemek,
  • Kişisel hedefleri belirlemek ve bu hedeflere ulaşma yolunda karşılaşılacak engellerin belirlenmesi ve bireysel gelişim yol haritasının oluşturulması.
  • İş yerinde kişiler arası ilişkileri geliştirerek, başarıları ve başkalarının başarısı üzerindeki etkilerini tanımak.

 

Detaylı bilgi almak için lütfen bizi arayın.

 

  • “Takımın başarısı bireysel katkıların toplamına” dayanır” sloganını davranışlarımızla güçlendirmek ve hayata geçirmek için farkındalığı sağlamak için yönetsel beceriler sağlamak,
  • Potansiyeli, yüksek performansa çevirmek için kişisel farkındalığı artırmak,
  • Kişisel etkinliği yüksek kişilerle çalışmak,
  • Pasif davranan personel yerine statükoyu sorgulayan ve değişime istekli ve inisiyatif alan personel ile çalışmak,
  • Kişinin kendini engelleyen, başarı ve mutluluğunun önünde engel teşkil eden yönlerini keşfetmesini sağlamak için tasarlanmıştır.

 

SÜRE:  1 GÜN

HEDEF KİTLE: Etkin liderlik becerilerini kazanmak isteyen, daha etkin sonuç üreten çalışma alışkanlıkları yaratmak,  ekip çalışması ve verimliliği artırmak, kişisel performansı yükseltmek ve beceriler kazanmak isteyen tüm çalışan, yönetici ve lider personel

EĞİTİM:  Kapsamlı ve interaktif bilgi paylaşımı ağırlıklı bir programdır.