Liderlik burada başlar.

Yetkinlikleri Ödüllendirmek ve Teşvik

Her organizasyonun performansı, her bir çalışanının ortaya koyduğu performansla doğru orantılıdır. Bir çalışanın performansının niteliği genellikle o kişinin motivasyonuna yani ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanmasına bağlıdır. Kurumsal hedeflerine ulaşmış ve verimliliği yakalamış işletmeler, çalışanlarının kişisel ihtiyaçlarını tatmin etmiş olanlardır.

İnsanların, farklılıklarından dolayı ihtiyaç ve beklentileri de farklıdır. Bu nedenle herhangi bir kurumdaki çalışanların beklentileriyle başka kurumdakilerin beklentileri benzeşmediği gibi aynı kurumda, farklı birimlerde çalışanların da beklentileri birbirinden çok farklı olabilir.

Bu eğitimle, işletmelerin hedeflerine ulaşmak için çalışanların gerçek performanslarını ortaya koymalarını sağlamak için işletmeye özgü faktörlerin belirlenmesi ve çalışan ihtiyaçlarının tatmin edilmesine yönelik adımların ve eylem planlarının öğrenilmesi amaçlanmaktadır.

 

 

Detaylı bilgi almak için lütfen bizi arayın.

 

  • Motivasyon ve takdir edilme duygusunun öğrenilmesi
  • Ödüllendirme sisteminin organizasyon üzerindeki etkileri
  • Çalışan bağlılığının önemi
  • Ödüllendirme stratejisinin belirlenmesi
  • Teşvik sistemi önündeki engeller
  • Mutlu personel, mutlu iş yeri
  • Teşvik programı örnek uygulamasının yapılması

 

SÜRE:  1-2 Gün

 HEDEF KİTLE:  Etkin liderlik becerilerini geliştirmek ve yarının liderliğine hazır olmak, ekibi üzerinde heyecan yaratmak isteyen tüm çalışan, yönetici ve lider personel

EĞİTİM : Kapsamlı ve interaktif bilgi paylaşımı, durum çalışması, bireysel ve grup çalışması ağırlıklı bir programdır.