Liderlik burada başlar.

Stilinizle Fark Yaratın (EA-201)

 

  • Kendini ifade edebilmek
  • Sunumları dönüşüme uğratma olanağı veren iç görüler kazandıracak ve söyleşi kalitenizi kayda değer ölçüde yükseltmek,
  • Topluluk önünde yapılacak sunumlarda içeriğin nasıl hazırlanacağını bilme, sunum tekniklerini öğrenme, sunumun yapılacağı ortamları tanıma, sunumlarda beden dilini kullanma, dinleyicilerle etkili iletişimi sağlamaya yönelik teknik ve uygulamaları kavramak ve onları etkilemek
  • Farklı kişiliklerin yapısını anlamak ve etkin iletişim sağlamak

 

Detaylı bilgi almak için lütfen bizi arayın.

 

  • Sunumlardan sonuç elde etmek için gerekenleri ve mesajınızı etkili bir biçimde nasıl hazırlayıp, sunmamız gerektiğini kavramak,
  • Hitabet ve kürsü becerilerine ilişkin yeteneklerimizi artırmak,
  • Etkileyici bir sunum tekniği kazanarak izleyenlerin ilgi ve dikkatini çekmek,
  • İkna sürecinin nasıl işlediğini kavramak
  • Yaşanan korkularla başa çıkmak ve zihinsel olarak hazır olmak

 

SÜRE: 2 Gün

HEDEF KİTLE:  Temel iletişim becerileri kazanarak, topluluk karşısındaki kaygılarından kurtulmak, insanları etkilemek ve  sunumun başarılı bir hikayesini oluşturmak ve sunmak için istekli olan çalışan, yönetici ve lider kişiler 

EĞİTİM : Kapsamlı ve interaktif bilgi paylaşımı, durum çalışması, bireysel ve grup çalışması ağırlıklı bir programdır.