Liderlik burada başlar.

Son Dakika Olmasaydı

 

Zamana ve hayata daha doğru bir bakışla ve doğru tekniklerle yaklaşarak, daha etkin sonuç üreten çalışma alışkanlıkları yaratmak, verimliliği artırmak, kişisel performansı yükseltmek ve zaman yönetimi konusunda uygulanabilir beceriler kazandırmaktır.

 

Detaylı bilgi almak için lütfen bizi arayın.

 

 • Katılımcılara zamanı etkin yönetmekle ilgili farklı bakış açısı kazandırmak
 • Zamanı daha etkili, değerli ve verimli kullanabilmek
 • Planlama ve program becerisini geliştirmek
 • Zamanın etkili kullanabilmenin yaratacağı sonuçları vurgulamak
 • Zaman ve yaşam yönetimine ilişkin sorunları çözebilme becerisi   kazandırılmak
 • Öncelikleri belirlemenin ve yetki devretmenin gerekliliğini kavramak
 • Erteleme hastalığından kurtulmak
 • Zaman baskısından kaynaklanan stresi azaltmanın yollarını öğretmek
 • Zaman tuzaklarıyla baş edebilmek
 • Zaman kayıplarının temel nedenlerini ve bunlarla baş etmenin yollarını paylaşmak
 • Zamanı etkili kullanarak kişisel verimliliğin artırılmasını sağlamak

 

SÜRE: 2 Gün

HEDEF KİTLE:  Etkin liderlik becerilerinin olmazsa olmazı zamana ve hayata daha doğru bir bakışla ve doğru tekniklerle yaklaşarak, daha etkin sonuç üreten çalışma alışkanlıkları yaratmak, verimliliği artırmak, kişisel performansı yükseltmek ve zaman yönetimi konusunda uygulanabilir beceriler kazanmak isteyen tüm çalışan, yönetici ve lider personel

EĞİTİM : Kapsamlı ve interaktif bilgi paylaşımı, durum çalışması, bireysel ve grup çalışması ağırlıklı bir programdır.