Liderlik burada başlar.

Günümüz çalışanları 19 yy. fabrika işçilerinden farklı

Photo by Pixabay from Pexels

Liderlik, her dönem ve alanda ilgi çekici ve merak uyandırıcıdır. Geçmişten günümüze birçok insan bunu anlatmaya çalıştı ve çalışıyor da. Fakat birçok kişi ya yanlış anladı ya önemsemedi veya belirtilen düşüncelere itibar etmedi.

Bu arada, insanlar başarılı bir geçmişi olan kişileri tanımlarken bazıları için otokratik, acımasız ve katı sözcüklerini kullanırken, bazıları için de karizmatik, vizyoner ve etkili sözcüklerini kullandıkları için konu daha da zorlaştı.

  • İnsanın kişiliği lideri tanımlıyor mu yoksa başka bir tılsım mı?
  • Ve deneyimsiz biri iyi bir lider olmak için nasıl bir yol kat etmeli?

Birçok farklı yaklaşım olması da normal. Liderler, yapılması gerekenleri gören ve sonra da sorumlu olmak için gönüllü olan insanlardır. Liderlik sorumluluğunu kabul etmeyen ancak konumsal otoriteye veya liderlik unvanına sahip kişilerde var. Kötü liderliğin yaşattığı bu etki, işletmeleri verimlilik, ekonomik durum, ilişkiler veya herhangi bir dış faktörden daha fazla olumsuz olarak etkiliyor.

Kötü liderler, başta yetenekli çalışanları olmak üzere personelini rakip işletmelere kaptırmakta başarılıdır. Çünkü onlar mikro yönetimle insanları baskı altında tutar, etkisizleştirir, zorbalık eder ve başarısızlığa zemin hazırlarlar. İyi liderler ise insanların daha kaliteli daha üretken iş yapmalarını sağlamak için ne gerektiğini anlar ve ekibi diri tutmak için zorlu seçenekleri seçer.

İyi liderler, günümüzün ve çağın gerektirdiği ihtiyaçları karşılamakla birlikte çalışanların 19. yüzyıl fabrika işçilerinden farklı olduklarının farkındadır. Çünkü, insanlar nerede çalıştıklarını, ne yaptıklarını ve sorumluluklarını bilmesi gerekir. Kendilerini iyi hissetmelerini sağlayacak şekilde yönetilmeleri gerekir. Aksi halde, işletmede mutsuzluk yayılmaya başlar ve verimlilik düşer. Sonuç? Aidiyet duygusu zayıflamıştır. Lidersizlik faktörü sonucu domino etkisiyle çözülme başlar.

O halde etkili bir liderliğe olan ihtiyacımız kaçınılmaz. Günümüzde etkin liderlik için başarının üç sırrı, açıklanacak ve söylenecek birçok şeyden daha basittir. Ve şu üç davranış yöntemini içerir:

  • Koçluk

İyi liderlerin sahip olması gereken önemli becerilerden biri, takımlarına koçluk becerisidir. Ekibin, başarı için sahip olması gereken bilgi, beceri, tutum ve yetenekleri ekibinde yaratabilmeleri gerekir.

Bunu yapmak için, nereye doğru gittiğini anlamalı, çalışanların motivasyon gereksinimlerine uyum sağlayacak kadar esnek olmalı ve doğru motivasyon tekniğini doğru kişiye doğru zamanda uygulamayı öğrenmelidir.

  • Yönetim

İyi bir lider, ihtiyacı olduğunda nasıl ki talimatlar vermeyi bilmesi gerektiği gibi aynı zamanda mikro yönetimden nasıl kaçınacağını da bilmeli. Kendi popülaritesi ile ilgilenmeksizin insan ilişkilerinde etkili, fikir birliğini sağlayan, coşkulandıran ve geniş bir perspektiften yaptığı analizlerle sonucu değiştirebilen etkili kararlarıyla ekibin başarısında belirleyicidir.

Bir lider olarak etki yaratabilmek için, organizasyonun misyonunu yaşamak, olayların gerçek zamanlı olarak nasıl oynandığı bağlamını anlamak ve mevcut koşullar için doğru yönlendirmeyi yapmak zorundadır.

  • Yaratıcılık

Ve her şeyi bir arada tutan üçüncü yöntem, iyi bir liderin ekibi gelişebileceği bir ortam yaratmasıdır. İyi liderler, ekibin önündeki ve başarısındaki yapay engelleri kaldırarak yeni, daha iyi yön ve yöntemler aramaya teşvik edebilmelidir.

Başarıya odaklanan bir çevre oluşturmak, ekibin başarı vizyonunu anlamasını, inanmalarını, daha fazlasını başarması için ilham vermesini ve başarı sürecinde sinerji yaratmasını gerektirir. İyi liderler ekiplerini yoğun iş, bürokratik engeller, isteksizlik ve ekip hedeflerine doğru ilerlemenin içerdiği engellerden de korumalıdır.

Başarılı bir lider olmak isteniliyorsa bu üç yöntemi unutmamanın yanında, sadece bilmekle kalmamalı ve uygulanmalıdır.

Sizin de tecrübeleriniz ışığında farklı görüşlerinizi paylaşarak bakış açımızı derinleştirecek fikir ve önerileriniz neler?

 

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir