Liderlik burada başlar.

Gelecek, Liderlik ve Liderlik Becerilerinin Gizemi

Photo by Johannes Waibel on Unsplash

Pandemi döneminde her şirket uçurumun hemen kenarındaydı. Bazıları bu muğlak durum ve belirsizliğin içinde şok yaşarken bazıları da farklı düşünce, ürün veya girişimlerle öne çıkmaya hatta pandemi ile mücadeleye destek vererek marka itibarlarını artırmaya çalıştılar.

Peki, kararsızlar ile kendini geliştiren liderler arasındaki temel fark nedir?

Ne yazık ki, geleneksel yönetici eğilimi bizi başarısızlığa uğratıyor. Başarısız olduğunda, hemen biraz geriye döner, bir iki hatayı, durumu veya kişiyi gözüne kestirir ve hemen eleştirir. Niteliksiz bir yönetici olarak her şeyin cevabının kendisinde olduğunu göstermek için konuşmaları da zaman içinde ve artan bir ivmeyle saldırgan, öfkeli ve kibirli olarak tek yönlü kötü hicivlere dönüşür.

Liderlerin stratejik kapasitesi ise kişisel ve kurumsal başarının önemli belirleyicisidir. İş modeli, üretim, tedarik veya diğer süreçler bir gecede karmaşık hale geldiğinde insanları harekete geçirmek için ihtiyacımız olan şey stratejik becerilerdir:

  • Belirsizliğe yanıt vermek,
  • Karmaşık ortamlarda kararlar almak ve uygulamak,
  • Süreç yönetimi,
  • Çalışanları yetkilendirerek onları harekete geçirmektir.

O halde sürünün içinde ve aynı döngü içinde gerek cismen gerekse fikren sersem bir şekilde durarak geride kalmak veya suçlu kim oyunu oynamak yerine değişken dünyada akıl ve bilimin ışığında ileriye adım atmak önemli. Çünkü stratejiniz, işiniz ne olursa olsun geleceğinizdir. Bunlar gerek pandemi dönemlerinde gerekse yeni gelişmeler karşısında güçlü durmamızı sağlayan güvenli ve kalıcı becerilerdir.

Stratejik liderlik tamamen bağlamla ilgilidir.

Stratejik liderler, “Neler oluyor?”, “Ne hakkında farklı düşünmeliyiz?”, “Acaba yarın farklı ne olacak?” gibi soruların yanında önemli bir soruyu daha gündeminde tutar: “Hangi konuları gözden kaçırıyoruz veya neyi görmüyoruz?”

Stratejik liderlerin, uzmanlaşmaya çaba gösterdiği ve başarılarının ardındaki gizeme ışık tutan beş kritik soru ve beceri ise;

  1. Esneklik. (Değişimle nasıl başa çıkarız?) Karmaşıklığın üstesinden gelmek için, değişime uyum sağlamamız gerekir. Pandemilere, doğal afetlere ve teknolojik aksamalara karşı koyacak farkındalığa, etkinliğe ve dayanıklılığa sahipler çünkü çevrelerindeki dünyaya karşı esneklik gösterirler.
  2. Kararlar. (Seçimleri nasıl yaparız?) İyi kararlar vermek öğrenilen bir beceridir. Kararlı liderler, ne düşündüklerinin değil nasıl düşündüklerinin farkında olarak vizyon ve eylemlerine yönelik yön göstermeye odaklanırlar.
  3. Sistemler. (İşleri bir dişli gibi birbirine nasıl uyumlu hale getirir, işlerlik kazandırırız?) Stratejik liderler, çalışanların kolektif zekasını ve onların becerilerini değerlendirmek için şirketin enerjisini tüketen gruplaşmaları önler ve siloların önüne geçer. Organizasyonun karar verme hızını, uyum sürecini ve pozitif enerjisini yükselterek sisteme canlılık katar, sorunlu konulara ve süreçlere odaklanır.
  4. Performans. (İşleri geliştirmek için nasıl odaklanırız?) Gerçek performans, operasyonel mükemmellik veya zaman yönetimi değil odak noktasıdır. Stratejik liderler, gerçek bir fark yaratan faktörlere yatırım yapmak için ortamlarını ve ekiplerini optimize ederek en değerli kaynaklarının dikkatleri olduğunun farkında olan kişilerdir. Dikkat dağınıklığını ortadan kaldırıp kişileri yetkilendirerek; değer, kalite ve sorumluluk konusuna önem verirler.
  5. Etkileme. (Başkalarını nasıl etkiler ve fark yaratırız?) Etkili liderler, kaygan zeminde politik davranışlar içinde olmamanın farkındadır. Bugün kaypak davrandığında yarın o muz kabuğuna kendisi basıp kayabilir. Warren Buffett’in dediği gibi “Dürüstlük çok pahalı bir hediyedir, ucuz insanlardan beklemeyin.” Dürüstlüklerinin, itibarlarının ve ilişkilerinin fark yaratan önemli bir etken olduğunu bilirler.

Çevremiz değişmeye devam ederken, başarılı liderler, bozuk psikolojiye sahip bir şirket yerine çalışanların bilgi, yetenek ve çeşitliliğinin getirdiği kazanımları değerlendirerek işyerinde pozitif çalışma iklimi sağlayarak süreçlere yön verir.

Sizin gerek kendinizde gerekse ekibinizde veya çevrenizde gördüğünüz en önemli başarısızlık nedenleri nelerdir?  Yorumlarınızla katkı sağlayabilirsiniz.

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir