Liderlik burada başlar.

İlham Veren Liderliğin “Dört gerçeği”

 

Photo by Kristopher Roller on Unsplash

Orta ve üst düzey profesyonellerle ilgili olarak yaptığımız liderlik geliştirme çalışmasında, her bireyin kendi kişisel yaşamını daha pozitif ve canlandırıcı yollarla nasıl yönlendirileceğine odaklanarak başlamalıyız. Niçin? Dürüst, cesur, duygusal olarak kendinden emin ve zihinsel olarak sağlıklı değilseniz, iyi bir şey (iletişim, projeler, büyüme veya organizasyonel davranışlar, vb.) yönetemezsiniz.

Ve ilk gerçekle karşılaşırız: Doyumsuzluk

Sonuçta, profesyonel yaşantıya geçtiğinizde yalnızlaşırsınız. Güzel bir duvarda sadece dekor amaçlı asılı duran içi boş kitaplık gibi bir gün yenisi ile değiştirilmek üzere orada bulunmuş oluruz. Oysa her insanın bir yaşam amacı var. Ve ilk gerçekle karşılaşırız: Doyumsuzluk. Dillendirmese bile merdivenin diğer basamağına gözünü dikmiştir. Ama yaşamın ikinci gerçeği de o adımı atmak için çalışmak ve çaba sarf etmektir. Kişisel ve mesleki davranışları, düşünceleri, önyargıları, fikirleri ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlanması gerekir. “Neden – Sonuç ve Ne yapabiliriz” ilişkisini kurmalıyız ki yaşamın üçüncü gerçeğine dümeni çevirelim .

Korktuğunu düşünüyorsan sadece seyredersin.

Yıllar geçtikçe, olumlu, ilham verici liderliğin neye benzediğine (ve neyin olmadığına) ilişkin nitel gözlemler yaptım. Maalesef, son birkaç yılda, olumsuz ve yıkıcı liderlik ve iletişimin somut sonuçları olan örneklerde artış görüyorum. İnsanı yaşamın dördüncü ve acı gerçeğine sürükleyen: Korku, nefret, suçlama, bölünme, suçlama ve kaygı dramatik bir genişlemeye yol açıyor. Ve bu sonuçlar liderliğin aydınlattığı şeylerin tam tersidir.

Not: Kitaplıklar, bilginin kaynağı olan zarif kitaplarla anlam kazanır ve güzeldir.

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir